Meny

Ruteomlegging på deler av Østlandet

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

TINE Tanktransport er i ferd med å legge om flere ruter for henting av melk i deler av Østlandet. Endringene gjøres for å effektivisere drifta der resultatet er færre biler og mindre miljøbelastning.

Områdene som er berørt er Brumunddal opp til Atnadalen, sørlige del av Valdres, Hadeland og deler av tidligere Akershus fylke og Glåmdalen

Mer egentransport i TINE

Omleggingen fører til at noen ruter flyttes over fra innleid transportører til TINEs egentransport, mens andre ruter flyttes over til eksterne transportører.
Valg av transportør er alltid en totalvurdering. I denne justeringen har andelen egentransport økt, da geografien og rutestrukturen tilsa at det ga størst besparelse, sier Thomas Haltland, prosjektleder i TINE tanktransport.

Sparer kostnader og miljøet

Endringene som nå gjennomføres kommer av nedgang og svingninger i melkevolumet, og at melkeflyten mellom meieriene i Oslo (Kalbakken) og Brumunddal er endret.
Ruteendringene gjør det mulig å ta fire biler ut av tjeneste, jevnt fordelt mellom transportørene. Det betyr færre kjørte kilometer, sparte kostnader og redusert miljøbelastning.

Fortsatt henting av melka på dagtid

Ruteendringene gir ikke de store endringer for melkeprodusentene. Noen får endret hentetidspunkt, men hentinga vil fortsatt være på dagtid, med samme type materiell, men med nye sjåfører.
Alle berørte produsenter skal i to omganger ha mottatt brev med informasjon om omlegginga og nye hentetidspunkter. Den samme informasjonen skal også produsentlagene og medlemssjefene i de berørte områdene ha fått. Vi forventer noe innkjøringstid på de nye rutene, og ber om forståelse for eventuelle avvik mot tidsplanen som er sendt ut, understreker Thomas Haltland.

Hvor og når skjer omlegginga?

I området mellom Brumunddal og Atnadalen er det en stor ruteomlegging og justering som ble gjennomført i mars. Det som gjenstår er at økorutene i Brumunddal skal overføres fra Kværnhaugen Transport til egentransport. Dette skjer 15.mai

I sørlige delen av Valdres, nærmere bestemt Sør-Aurdal, blir rutene overført fra egentransport til Torpa Bilruter. Omleggingen skjer 25. mai.

På Hadeland, i Glåmdalen og i deler av tidligere Akershus innlemmes melkeprodusentene i en ny rutestruktur til Kværnhaugen Transport. Endringene skjer i perioden 22.-26. mai.

Er du melkeprodusent i de berørte områdene og har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Thomas Haltland i TINE Tanktransport.
Mobil: 938 62 317, e-post: thomas.haltland@tine.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås