Meny

Ruteomlegging i Finnmark reduserer kostnadene

De produsentene som blir berørt av endringer i ruteopplegget vil bli direkte kontaktet i nær fremtid for en gjennomgang av nye hentetidspunkt. Ruteendringene vil tre i kraft i løpet av september 2017.

TINE er nå i sluttfasen i et forbedringsprosjekt hvor vi i samarbeid med lokale meieri og lokal transportør har sett på hvordan vi i større grad kan utnytte melka lokalt. Med dagens markedssituasjon, meieristruktur og tilgang til lokalt råstoff viser resultatet av prosjektet en besparelse i transportkostnader ved å gjennomføre ruteomlegging i fylket.

Ruteendringene vil tre i kraft i løpet av september 2017. Hentefrekvensen vil ikke bli endret.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås