Meny

Rolf Øyvind Thune kan bli ny nestleder

De siste fem årene har han vært medlem av styret i TINE. Nå foreslår valgkomiteen at Rolf Øyvind Thune (46) rykker opp som nestleder.

Rolf Øyvind Thune er heltids melkebonde i Rakkestad, Østfold, Han har en kvote på 466 tonn, og driver også med korn. Han er gift og har tre barn i alderen 11 til 17 år.

Mastergrad i husdyrfag

Rolf Øyvind er utdannet agronom, og har 3 års studier ved Høyskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord Universitet). Deretter fortsatte han på NMBU på ÅS, der han har en mastergrad i husdyrfag.

 Erfaring som lærer

Han har jobbet som lærer ved Tomb jordbruksskole, og er nå heltids bonde. Siden 2015 har han vært styremedlem i TINE SA. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås