Meny

Ringorm påvist i Rogaland

Mattilsynet har påvist B-sjukdommen ringorm i flere storfebesetninger i Sør-Rogaland. Siden august er det påvist kliniske symptomer på ringorm (Trichophyton verrucosum) i sju storfebesetninger. Fem av disse er bekreftet av Veterinærinstituttet og for de to siste venter man på prøvesvar.

Besetningene holder til i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå kommuner. Det er ingen tydelig smittekontakt mellom disse tilfellene.

Mattilsynet har identifisert og båndlagt 43 kontaktbesetninger. Disse blir fulgt opp med inspeksjon og prøvetaking av dyr med symptomer.

Slakteriene blir kontaktet av Mattilsynet hvis dyr fra restriksjonsbelagte besetninger skal inn til slakt.

Teksten er hentet fra mattilsynet.no. Les hele saken her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås