Meny

Reierstad styreleder på sjuende året

Trond Reierstad (58) er gjenvalgt som styreleder i TINE. Dette blir hans sjuende år som leder i meierisamvirket. Reierstad ble valgt med 167 stemmer, 17 var blanke.

Trond Reierstad er melkebonde i Lørenskog i Akershus. Han har vært styreleder i TINE SA siden 2010.

 -Jeg er både glad og beæret over den tilliten som TINEs eiere viser meg. Vi har lagt bak oss et godt år i meierisamvirket. Samtidig vet jeg at vi står foran betydelige utfordringer i tida framover. Konkurransen øker i melkemarkedet, særlig fra utlandet. Vårt svar er fortsatt å satse på kvalitet og nyskapning til beste for forbrukerne. Da trenger melkeprodusentene gode og forutsigbare rammevilkår både for små og store bruk, sier Reierstad.

Gjenvalg på hele styret
Årsmøtet ga også nestleder Nils Asle Dolmseth (48) fra Åfjord i Sør-Trøndelag fornyet tillit. Han har tidligere vært ordfører i Rådet i TINE, og ble i fjor valgt som nestleder i konsernstyret.

Også de fire øvrige eiervalgte styremedlemmene som var på valg, fikk fornyet tillit. 

Styrets sammensetning

De ansatte har tidligere i vår valgt sine fire representanter til konsernstyret. Det nye konsernstyret består etter dette av følgende medlemmer:

Fra eierne:
Trond Reierstad, styreleder, Akershus (gjenvalg)
Nils Asle Dolmseth, nestleder, Sør-Trøndelag (gjenvalg)
Helga Torvik Ulven, Oppland (ikke på valg)
Askild Eggebø, Rogaland (ikke på valg)
Rolf Øyvind Thune, Østfold (gjenvalg)
Anders Johansen, Nordland (gjenvalg)
Turid Næss, Nordland (gjenvalg)
Marit Haugen, Nord-Trøndelag (ikke på valg)
Norvald Dalsbø, Sogn og Fjordane (ikke på valg)
Cecilie Bjørlo, Sogn og Fjordane (gjenvalg)

Fra ansatte:
Tor Arne Johansen (NNN), (gjenvalg)
Dag Rune Herting (NNN) (ny)
Elin Aarvik (NNN) (gjenvalg)
Ottar Råd, YS & Andre, (ny)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås