Meny

Reduksjon i forholdstallet for ku- og geitemelk i 2019

Landbruks- og matdepartementet(LMD) har i dag gjennomført ordinære kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,98 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 for kvoteåret 2019.

I møtet den 5. desember 2018 gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2019.

Forholdstall på ku i 2019 blir 0,98

For kumelk anbefalte Tine et forholdstall for 2019 på 0,98. Dette er en reduksjon på seks prosentpoeng fra dagens forholdstall. Forholdstallet for 2018 ble fastsatt til 0,98 fra 1. januar 2018, men ble deretter økt til 0,99 i juni, og videre til 1,04 i august. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte å følge markedsregulators anbefaling for kumelk. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,98 for 2019.

Forholdstall for geit i 2019 blir 0,94

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2019 på 0,94, en reduksjon på to prosentpoeng fra 2018. Norges Bondelag støttet Tine, mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk inn for en videreføring av dagens forholdstall på 0,96. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,94 i 2019.

Kilde: lmd.dep.no.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås