Meny

Reduksjon av melkevolum – hva skjer framover?

Staten og faglagene ble i årets jordbruksforhandlinger enige om at volumet i norsk melkeproduksjon må tas ned når eksportstøtten til ost avvikles neste år. Måten dette skal gjøres på skal senest være klart 1. oktober 2019.

Som et resultat av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Stortinget har bestemt at eksportstøtte til produksjon av ost avvikles fra 1. juli 2020. I praksis innebærer det at melkevolumet på årsbasis må reduseres med 100 millioner liter. Omlag halvparten av denne reduksjonen kommer i 2020. 

Bruk av forholdstall og oppkjøp av kvoter

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige om at det er behov for et best mulig faktagrunnlag for nedskaleringen. Det skal gjennomføres en prosess denne høsten for å utarbeide et opplegg for hvordan det skal gjennomføres.

Staten og faglagene er enige om at nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk. Det skal legges vekt på at produksjonsregionenes andel av grunnkvote videreføres om lag på dagens nivå.

Nye regler for kjøp og salg av kvoter

Gjeldende ordning for kjøp og salg av melkekvoter opphørte fra 2. august 2019. Det vil si en stopp i kjøp og salg av melkekvoter fram til et nytt opplegg er på plass. Et samlet opplegg hvor en har vurdert eventuelle endringer i disse reglene skal være etablert senest 1. oktober 2019.

Innebærer redusert lønnsomhet i melkeproduksjonen

En stor nedgang i melkeproduksjonen vil påvirke økonomien i næringa negativt, både for den enkelte produsent, men også for TINE. Konserndirektør Johnny Ødegård i TINE Rådgiving og Medlemsservice nevner flere uavklarte faktorer.

–Flere forhold vil spille inn. Hvor stor blir volumreduksjonen? Hvor mye må tas gjennom redusert forholdstall, Hva blir nivået på omsetningsavgiften? Hvordan klarer TINE å tilpasse melkeanvendelsen? Og ikke minst hvordan klarer den enkelte melekprodusent å tilpasse sine kostnader? Uansett vil de nærmeste årene bli preget av tilpasning og tøffere økonomi.

Jeg er likevel trygg på at melkeproduksjon vil komme styrket ut av en slik tilpassing.  Forutsetningen er at vi klarer å tilpasse vår produksjon raskt og unngår en kostbar overproduksjon, avslutter Ødegård.

Hør også podkasten: - hvordan redusere melkehavet med inntil100 millioner liter

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås