Meny

Reagerer på Nationens antibiotika-oppslag

Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen
Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen

Veterinær Olav Østerås i TINE Rådgiving, reagerer på oppslaget i Nationen, hvor det hevdes at bruken av antibiotika i Norge på produksjonsdyr er tre ganger høyere enn tidligere antatt. -Det Nationen fremstiller er ingen nyhet, sier Østerås

Oppslaget før helga er laget med bakgrunn av at EU hvert år utgir en rapport omkring salget av antibiotika til produksjonsdyr, inklusive fisk og hest.

Østerås forteller at næringen hele tiden har vært klar over at fisk har en stor produksjon og bruker i dag svært lite antibiotika. Helsetjenesten for storfe og TINE Rådgiving har derfor hele tiden i sin rapportering korrigert disse tallene ved å trekke fra både forbruk og produksjon hos fisk. Da ser tallene slik ut:

Antibiotika uten fisk

Har rapportert uten fisk i flere år

Når fisk er tatt ut fra stistikken får både Norge og Island justert tallene. Island har lavest forbruk, mens Norge ligger som nummer to, tett foran New Zealand, Sverige og Australia.

Det Nationen fremstiller er ingen nyhet. Det er kjente tall for næringen som vi har rapportert på siden 2013 og dessuten publisert på diverse hjemmesider. At Nationen framstiller dette som en stor overraskelse er derfor svært underlig og gir befolkningen et feil inntrykk av hva vi driver med i Norge og ikke har helt kontroll. Alle tall som er kommet ut fra TINE Rådgiving er presentert uten fisken, poengterer Østerås.

Tall på hver dyreart blir snart publisert

Nationen skriver at det ikke finnes tall på antibiotikabruken fordelt på de ulike dyrearter. I et bransjeprosjekt jobbes det nå hardt for å skaffe til veie disse tallene gjennom Dyrehelseportalen (DHP). Ettersom dette DHP er nytt og ikke gått seg til, er tallene fortsatt for usikre til å gå ut med. Men publisering av tall spesifisert på de ulike dyreartene ligger ikke langt fram i tid. 

Gode registreringer siden 1975

Storfe, særlig melkeproduksjonen, har tradisjonelt hatt gode registreringer i og med at de har hatt helsekortordningen helt fra 1975. En samlet husdyrnæringen samlet har redusert forbruket av antibiotika med 40 prosent siden 1995, og jobber fortsatt med riktig bruk. Næringen jobber også med en ny handlingsplan for riktig bruk av antibiotika og handlingsplan for å unngå resistens.

 

Norge bruker lite bredspektra antibiotika

For storfe vil alle typer mastittbehandlinger stå for ca. 60 prosent av antibiotikaforbruket. Siden 1995 har antall mastittbehandlinger pr. årsku blitt redusert fra 0,348 i 1994 til 0,145 i 2016, altså nesten 60 prosent reduksjon, forteller Østerås.

I tillegg til den store reduksjonen på 60 prosent siden 1995, ser vi også at det i stor grad benyttes smalspektra antibiotika til storfe. Cirka 95 prosent eller mer, er bruk av penicilliner eller preparater der penicilliner inngår som en komponent. Det er svært lite bruk av bredspektra antibiotika i Norge. Samtidig ser vi at forekomsten av penicillin-resistente S.aureus (Staphylococcus aureus ) er redusert fra 18 til 1-3 prosent, også 60 prosent reduksjon  siden 1995.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås