Meny

Rapporteringen til Husdyrregisteret må bli bedre

Alle storfe skal være oppført med sitt unike 12-sifrede individnummer: Produsentnummeret i storfeholdet det er født i pluss et 4-sifret individnummer.
Alle storfe skal være oppført med sitt unike 12-sifrede individnummer: Produsentnummeret i storfeholdet det er født i pluss et 4-sifret individnummer.

Mange flere storfeprodusenter enn i dag må rapportere inn til Husdyrregistret innen fristen. Storfebønder som ikke melder inn rapporteringspliktige opplysninger til Husdyrregistret innen sju dager må være forberedt på tilsynsbesøk av Mattilsynet før de slipper dyra på beite i år.

Den beskjeden kommer fra Marianne Engelsgjerd. Hun leder Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt for sporbarhet.Om lag 40 prosent av norske storfebønder rapporterer hendelser i dyreholdet inn til husdyrregisteret når de skal. Det betyr at 60 prosent rapporterer for sent.

 -Dette er alvorlig, sier Engelsgjerd. Hvis Husdyrregisteret ikke er oppdatert, har vi dårlige sjanser til å kunne spore hvor smitten kommer fra hvis vi får utbrudd av smittsomme dyresjukdom eller smitte gjennom mat for mennesker. Melkeprodusenter som er medlemmer i Kukontrollen, skal rapportere i Kukontrollen. Opplysningene blir umiddelbart overført til Husdyrregisteret.

Rapportere innen sju dager

 Målet for tilsynsprosjektet som starter 1. februar er å få flere storfebønder til å rapportere hendelser i dyreholdet inn til Husdyrregisteret innen sju dager. Utbruddene av munn- og klauvsjuke og kugalskap i Storbritannia for noen år siden viste hvordan smitte ble spredd over store områder gjennom flytting av levende dyr, og gjorde at det ble stilt strengere krav til gode husdyrregister i hele Europa.

Flere alvorlige hendelser

Her til lands har Blåtungeutbruddet på Sørlandet vinteren 2009 og flere tilfeller av salmonellose i storfehold de siste årene vist at gode muligheter for sporing av storfe er avgjørende for å takle sykdomsutbrudd på en god måte.
Mattilsynets vil også informere om kravene til dyreholdjournalen gjennom tilsynsprosjektet. Dyreholdjournalen skal være tilgjengelig i dyreholdet og skal inneholde oversiktlig informasjon over husdyrhendelser som ennå ikke er rapportert til Husdyrregisteret.

Varsler ikke tilsyn

Det er ikke tilfeldig hvilke storfebønder som vil få tilsynsbesøk av Mattilsynet denne vinteren.
– Vi vil plukke ut dem som bruker lengst tid på å rapportere hendelser i storfeholdet inn til husdyrregisteret, sier Engelsgjerd, og opplyser at de ikke kommer til å varsle tilsynet før de kommer.
– Vi ønsker å se situasjonen slik den er i hverdagen, og ikke bare når man venter besøk av Mattilsynet.

De vil gjennomføre minst 900 tilsyn med storfehold over hele landet fra 1.februar til midten i april. Dette utgjør om lag fem prosent av alle storfehold i Norge.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås