Meny

Rapport om produksjon på flere kvoter er klar

En arbeidsgruppe har utredet mulige endringer i kvoteordningen knyttet til kjøp, salg og leie. Arbeidet er avsluttet og rapporten er nå tilgjengelig.

Bakgrunn for arbeidet var næringskomiteens behandling av jordbruksmeldinga. En samlet komite uttrykte bekymring for at betydelige beløp går ut av næringa til bønder som sluttet med melkeproduksjon. En arbeidsgruppe har nå utredet effektene av ulike forslag med sikte på å redusere påførte kostnader i melkeproduksjonen, redusere omfanget av kapital som går ut av næringa og som kan bidra til at aktive produsenter i større grad eier sitt eget produksjonsgrunnlag.

Trykk her for å åpne hele rapporten

Ingen klar anbefaling

Rapporten drøfter totalt 11 forslag til tiltak, men viser til at få av disse vil løse alle problemstillingene. Videre heter det i oppsummeringen at; flere av tiltakene innebærer restriksjoner og reduksjon av kvoteordningens fleksibilitet.

Viktigst å sikre kvoteordningen over tid

Styremedlem, Marit Haugen var TINEs representant i arbeidsgruppa. Hun sier gruppa har vurdert fordeler og ulemper ved ulike forslag som har vært spilt inn. Det er nå opp til partene i jordbruksforhandlingene å ta dette videre. Kvoteordninga er grunnlaget for at norske melkebønder sikres kontroll over utbudet av melk og derved inntektsnivået i denne delen av jordbruket. TINE er særlig opptatt av at det gjennomføres tiltak som bidrar til å sikre kvoteordningen over tid. Dette har vært det det mest grunnleggende å formidle inn i gruppa. I tillegg har jeg fått mange gode innspill etter at vi annonserte arbeidet på medlem.tine.no.

Både synspunkt og forslag har jeg tatt med meg inn i møtene og takker for alle innspill som har kommet, sier Haugen. Vi har hatt mange gode og konstruktive samtaler i arbeidsgruppa, men det er opp til jordbruksforhandlingene å konkludere.

Litt seinere vil vi også ta for oss rapporten i en podcastepisode med Marit Haugen. Abonner på TINE SA i Itunes, og få automatisk varsel for hver nye episode.

Les også: Arbeidsgruppe skal utrede produksjon på flere kvoter

Forslagene som arbeidsgruppa vurderte

Forslagene markert i kursiv som lå utenfor arbeidsgruppens mandat, og som derfor ikke har blitt vurdert nærmere i rapporten

1. Harmonisere regelverk ved omsetning og produksjon på flere kvoter

a) Avvikle prosentandelen solgt via staten

b) Endre statlig pris

c) Avvikle privat omsetning og bortdisponering av kvote

d) Salg av kvote til staten ved bortdisponering av kvote

2. Grunnkvote bortfaller etter et antall år når den ikke er produsert på egen    eiendom

3. Avvikle mulighet for produksjon på annen eiendom enn kvoten tilligger

4. Gradvis overføre kvote til aktive produsenter («devaluering»)

5. Knytte disponibel kvote til arealgrunnlaget på eiendommen

6. Gjeninnføre begrensning på innleie og utleie samme kvoteår

7. Regulere pris på bortdisponering av kvote

8. Stimulerer til salg av kvote gjennom økonomiske virkemidler

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås