Meny

Rådet fikk kompetansepåfyll

Gaute Lenvik poengterte at NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt organisasjon hvor TINE har en viktig rolle.
Gaute Lenvik poengterte at NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt organisasjon hvor TINE har en viktig rolle.

Framtida for norsk næringsmiddelproduksjon og TINEs posisjon i det politiske miljøet var bare to av mange temaer under Rådsmøtet i TINE torsdag 27. august. Møtet var preget av mange gode diskusjoner og ikke minst mye faglig påfyll for medlemmene.

Som navnet sier, så skal Rådet komme med råd til konsernstyret i store og viktige saker. Rådet består av tillitsvalgte både fra eierne og de ansatte.

Slåss for det norske markedet.
Ordfører Jarle Bogen og styreleder Trond Reierstad innledet med tanker om samspillet mellom rådet og styret. Siste årsmøte vedtok nye vedtekter, som innebærer noe endring i rådets oppgaver. I tillegg til å øke til minimum tre møter i året skal rådet løpende sørge for å bygge sin kompetanse.

Styreleder Trond Reierstad tok i sitt innlegg fram et par boksehansker, som et synlig symbol på at det nå er viktig å slåss for TINEs posisjon i det norske markedet. Han viste til at det gode kvartalsresultatet TINE nå legger fram er et resultat av beslutninger som ble tatt for mange år siden, sammen med det gode forbedringsarbeidet som er gjennomført.

Dypdykk i drikkemelka
Konserndirektør Marked Kathrine Mo og konserndirektør Salg John Ole Skeide innledet om organisering av marked og salgsarbeidet. Her fikk møtedeltakerne en overordnet gjennomgang av strategien for de ulike kategoriene med dypdykk i søtmelk. Etter innledningene ble det gruppeoppgaver hvor man jobbet med et tenkt senario hvor utenlandsk melk strømmet inn over grensene. Hva gjør TINE da. En svært interessant oppgave som skapte stor engasjement i salen.

TINEs posisjon i det politiske miljøet
Bjørn Strøm og Johnny Ødegård orienterte om aktuelle politiske saker nasjonalt og internasjonalt. TINE arbeider kontinuerlig med å få fram melkeproduksjon og meieriindustriens behov overfor politikere i ulike partier. For å nå gjennom med våre synspunkt er det viktig å forstå hvordan politikere i ulike partier oppfatter TINE. 
Nå foran valget gjennomføres det en lang rekke møter med representanter fra alle politiske partier.

Framtida for norsk næringsmiddelproduksjon
Gaute Lenvik fra NHO Mat og Drikke, hvor TINE er medlem, holdt et engasjert foredrag om norsk næringsmiddelproduksjon med hovedvekt på felles utfordringer for norsk næringsmiddelindustri, og hvordan NHO jobber med disse. Han trakk blant annet fram at matindustrien må ha enda mer fokus på helse, ernæring og miljø i tida som kommer.

Se hvordan tre av deltakerne oppsummerte møtet.

 

  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås