Meny

Prosjekt skal gi meir tilfredse eigarar

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

I sju produsentlag på Jæren har TINE starta eit prosjekt der målet er å få meir tilfredse og engasjerte eigarar. Viss prosjektet er vellukka, vil resten av landet følgje etter.

Det er fleire grunnar til at det no er sett i gang eit prosjekt som skal betra medlemstilfredsheita på Jæren. Initiativet til prosjektet kom frå eigarane. 

Tett mellom produsentmiljøa på Jæren

Sju produsenlag på Jæren er med i prosjektet. At nettopp Jæren vart plukka ut til pilot-prosjektet er ikkje tilfeldig:

 

Både faglege- og sosiale tiltak

For å nå måla i prosjektet er det planar om ei rad, ulike tiltak både fagleg og sosialt:

-sporerådgiving
-foreffektivitet
-bruk av datafangst frå roboten
-drektighetskontroll i mjølkeprøver
-faglege og sosiale treff nært fjøsgolvet.
-åpne meieri,
-arrangement retta mot damer i næringa.
-arrangement retta mot nye/unge brukarar

-Me planlegg å gjennomføre rådgiving og arrangement som skal nå mange ulike grupper i mjølkeproduksjonen på Jæren. For å nå ut blir kommunikasjonen viktig, seier prosjektleiar Norolf Husveg i TINE Rådgiving.

Engasjere seg i heila verdikjeden

Eit aspekt i prosjektet er at eigarane i TINE skal kjenne på verdien av å stå i lag i eit samvirke, å forvalte eit samfunnsansvar, heilt frå garden , via industrien og ut til forbrukarane.

Ein «fot i bakken» neste år

Nokre delar av prosjektet er allereie sett  i gang, medan resten skal starte opp i  løpet av 2019. Prosjektet er meint å gå ut 2021, men med ein fot i bakken 2020, i form av ei førebels evaluering.

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås