Meny

Prosjekt om kartlegging av dyrevelferd

TINE skal delta i et nytt forskningsprosjekt, WelCow, for å kartlegge dyrevelferden i norske melkekubesetninger. Forskerne skal gjennomgå et Animal Welfare-kurs før de starter en rundreise for å besøke kyr og bønder i hele landet.

Utvalgte bønder vil bli kontaktet på forhånd og vi håper dere er villige til å åpne fjøsdøra for dette spennende prosjektet.

Dyrevelferdsindikatoren indikerer at velferden på TINE-gårdene øker jevnt og stabilt, men den faktiske dyrevelferden på gården er ennå ikke dokumentert. I dette prosjektet ønsker vi nettopp å synliggjøre den gode jobben norske melkeprodusenter gjør innen dyrevelferd.

Mer om prosjektet, gjennomføring og bakgrunn kan du se i denne videoen:

 TINE, og samfunnet for øvrig, har stort fokus på dyrevelferd. Og selv om dyrevelferden i norske storfebesetninger generelt er god, vil det alltid være ett mål om å bli enda bedre.

Det overordna målet er å bedre dyrevelferden ytterligere.

Du kan også lese mer om prosjektet her på NMBU sine nettsider.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås