Meny

Produsentlagslederne samlet på «ett brett»

For første gang har TINE samlet alle landets produsentlagsledere til en felles, landsdekkende samling.

Foruten lederne i produsentlagene, deltok også konsernstyret, eierutvalgene, og noen fra administrasjonen, til sammen om lag 200 deltakere.

Ny strategi i sentrum

Mye av første dagen gikk med til et dypdykk i TINEs nye strategi fram til 2025. Konsernsjef Gunnar Hovland og styreleder Marit Haugen vekslet på ulike temaer i strategien. Salen var ivrig med både å kommentere og ikke minst stille spørsmål.

Dyrevelferdsindikator blir innført

På dag to snakket konserndirektør Johnny Ødegård om den forestående nedskaleringen i norsk melkeproduksjon. Dette var før Bondelaget og Landbruksdepartementet  holdt felles pressekonferanse om innholdet i avtalen som forteller hvordan nedskaleringen skal gjennomføres. Nestleder i konsernstyret, Nils Asle Dolmseth, rakk å gjennomgå hovedpunktene i avtalen før møtet var slutt.

Tidligere på dagen hadde seniorrådgiver Olav Østerås presentert den nye dyrevelferdsindikatoren som nå er utviklet og som etter planen skal innføres i løpet av 2020.

Hør podcasten om dyrevelferdsindikatoren

Ved møtets slutt ble fire av deltakerne spurt om hva som er det viktigste de sitter igjen med etter møtet.

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås