Meny

Prisutjevningsordningen til debatt

Faksimile Aftenposten 19. mars 2013
Faksimile Aftenposten 19. mars 2013

I Aftenposten 19.03.2013 går Q-Meieriene og Synnøve Finden hardt ut mot Landbruksdepartementet og beskylder dem for løftebrudd om Staten gjennomfører forslagene sine til nye rammebetingelser for meierisektoren.

Det er administrerende direktør Erik Volden i Kavli, som eier Q-Meieriene, og administrerende direktør Bent Myrdahl i Q-Meieriene som etter eget utsagn frykter for framtiden fordi de mener konkurransen blir dårligere og at TINE får for mye makt.

Artikkelen kan du lese her.

Selv om dette er en diskusjon mellom disse to aktørene og departementet, vil TINE trekkes inn i alle slike saker. Vi valgte derfor å kommentere saken til Aftenposten i går. I avisa er direktør for politikk Johnny Ødegård sitert to ganger. Kjernebudskapet han kommer gjennom med er at TINE ønsker konkurranse på likeverdige vilkår velkommen, men at reguleringen må tilpasses dagens konkurransebilde.

Plassen i pressen er begrenset og Ødegård siteres ikke på alt som ble meldt Aftenposten via TINE Kommunikasjon i går. Om dette kommer med i en oppfølgersak er foreløpig uavklart. Det helhetlige budskapet fra TINE på dette utspillet fra Q-Meieriene og Synnøve Finden er oppsummert i kulepunktene under:

• TINE ønsker konkurranse på likeverdige vilkår i det norske meierimarkedet, men mener at reguleringen må reflektere endringene i konkurransebildet siden 2007.

• Selskapene som omfattes av særordningene i prisutjevningsordningen, har i perioden 2004–2011 økt sine markedsandeler med til sammen 8,3 prosentpoeng. Kostnadene for tiltakene har økt fra mellom 60 og 70 millioner kroner i 2007, til mellom 115 og 120 millioner kroner i 2011.

• TINE har likevel forståelse for at hovedtrekkene i særordningene videreføres, men vi peker på behovet for en klarere avgrensning av hvor store ressurser som samlet skal nyttes til denne typen ordninger.

• Samtidig har Norge hatt en kraftig økning i importen av meierivarer, noe som gjør at Norge nå er nettoimportør av meierivarer. Derfor er TINE er opptatt av å sikre en sterk, samlet norsk verdikjede for melk. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre framtidig konkurransekraft gjennom egne investeringer, innovasjoner og bygging av sterke merkevarer. Investeringene tas over egen drift og er besluttet av styret som representerer 15.000 eiere, selv om dette kan bety mindre utbetalinger til bøndene på kort sikt. Dette er vurderinger hver aktør må gjøre og ikke bruke TINEs satsing på norsk meieriindustri som et argument for mer regulering og tilskudd fra staten.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås