Meny

Premiering for særdeles god mjølk – sjekk hvordan du ligger an

Feilfri, frisk og trygg mjølk hver eneste dag. Slik blir det kanskje verdens fineste mjølk. Nå skal du selv kunne se hvordan du ligger an med opptjeningen til premiering for særdeles god mjølkekvalitet. Sjekk hvordan du ligger an og meld fra før 1.11. 2017 om du mener det er feil i opplysningene som er registrert på deg.

Ditt opptjente premieringsgrunnlag er nå tilgjengelig på medlem.tine.no. Logg på medlemssiden og under «Resultater og rapporter - Melkekvalitet» finner du din opptjening. Oversikten viser status i forhold til kravene det enkelte år, og hvilke premieringer du har mottatt fram til og med utgangen av 2016. Før 2016 må du inn i melkekvalitetsoversikten eller tidligere melkeoppgjør for å finne årsaken til at premieringskravet ikke er oppfylt. I framtiden vil oppdaterte data for foregående år bli lagt ut ca. 15. februar hvert år.  

Plakettbilde 2

  

Gi melding ved feil 

Vi ber om at du kontakter TINE Medlemssenter (medlem@tine.no) så snart som mulig og senest 1.11.2017hvis du oppdager feil i opptjeningsgrunnlaget. Medlemssenteret kan svare på spørsmål knyttet til dine resultater og eventuelt vurdere om det er grunnlag for å endre på tidligere resultat. Fra og med 01.01.2018 vil det bare være mulig å få endret på siste års opptjening.  

Plakettregelverket har blitt endret flere ganger gjennom årene. Det er viktig å merke seg at premieringen det enkelte år baseres på regelverket som gjaldt på det tidspunktet. Det enkelte medlem må selv følge med på opptjent premieringsgrunnlag, og gi melding til TINE ved eventuelle feil.  

Spesielt for samdrifter  

Ved presentasjon av opptjent premieringsgrunnlag er det opptjeningen til samdriften pr. 31.12.2016 som nå er lagt ut. Endring i plakettregelverket innebærer at plaketthistorikken fra samdriftene heretter blir overført til enkeltmedlemmene i samdriftene etter bestemte kriterier fastsatt i regelverket. Når oppdatert opptjeningsgrunnlag og premiering for 2017 blir tilgjengelig i februar 2018, vil oversikten vise grunnlaget for det enkelte medlem i samdriften. 

Reglene for premiering av særdeles god mjølk finner du her: https://medlem.tine.no/praktisk-informasjon/tines-regelverk/plakett-saken

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås