Meny

Prøver til Mastittlaboratoriet må sendes inn senest torsdag

Husk å sende prøvene senest torsdag, eller frys de ned over helgen.
Husk å sende prøvene senest torsdag, eller frys de ned over helgen.

Siden Posten slutter med postombæring på lørdager fra lørdag 5. mars 2016, må prøver heretter sendes i god tid før helgen.

Speneprøver vil ikke lenger kunne mottas og behandles av laboratoriet på lørdager, siden Posten også slutter med lørdagsdistribusjon til postbokser.

Prøver må derfor sendes inn senest torsdager innen de lokale frister for postforsendelser der du bor.

Prøver som er uttatt fra torsdag ettermiddag til søndag kan fryses og sendes mandag.

Har du spørsmål om dette, kontakt Mastittlaboratoriet i Molde på tlf. 918 66 600 eller på 
mastittlab.molde@tine.no

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås