Meny

Planlegging minker stress

Ei tavle er grei å bruke når gjøremål skal planlegges.
Ei tavle er grei å bruke når gjøremål skal planlegges.

På et storfebruk har en et drøss med ulike arbeidsoppgaver. Disse kan enten haste, eller ikke haste. Oppgavene kan også være viktige eller mindre viktige.

Av Eiving Vik, prosjektleder LEAN i Landbruket 

Oppgaver som haster og er viktige, kan for eks være et vannrør som springer lekk (se figur 1). Dette er viktig å få reparert umiddelbart. Arbeidsoppgaver som ikke haster kan en planlegge.

Arbeidsoppgaver som ikke haster har en tendens til å komme over i boksen haster, etter hvert som tiden går. Eksempelvis en søknad om produksjonstilskudd med frist 20. januar haster ikke første uka etter årsskiftet,  og ligger under oppgaver som ikke haster. Etter hvert som tiden går vil denne komme over i hasteboksen. Siste dagen haster det meget, og en må kanskje forsake annet arbeid for å unngå trekk i tilskudd.

Det er meget stressende hele tiden å jobbe i  boksen for viktige hasteoppgaver. Da må vi «slokke mange branner».  Ved å planlegge bedre kan en sørge for at viktige oppgaver blir løst mens de ennå befinner seg i boksen for viktig, men ikke haster. Eksempel på det siste er klargjøring av maskiner til årets sesong.

Personer som jobber mye med viktige hasteoppgaver har en tendens til å gå ned i boksen for mindre viktige oppgaver som ikke haster, for å få avkopling. De kan bruke mye tid i denne boksen.  Denne boksen kan være mindre viktig hyggesnakk, uviktig nettverk osv.  Så må personen tilbake til oppgavene som haster, og jobber under konstant press. Dette løser ikke problemet, og personen blir værende i en situasjon med stort arbeidspress og mange brennende oppgaver.

I stedet for stadig å gå ned i boks 4, burde han heller har brukt tid på planlegging ,slik at han får løst en del flere oppgaver mens de fremdeles er i boks 2. Da vil en over tid få en arbeidssituasjon som flyter bedre, og en kan prestere mer.

Prioriteringsskjema for arbeidsoppgaver.
Figur 1.

 

 

Haster

 

Haster ikke

 

Viktig

1)   Lekkasje vassrør

Alarm robot

2)Vedlikehold maskiner

    Søke produksjonstillegg

    Undersøke nye muligheter

    Planleggingsoppgaver

 

Mindre viktig

3)Telefonsamtaler

   Uventa besøk

4) Hyggesnakk

     Malingsarbeid

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås