Meny

Permitteringsvarsel til medarbeidere i TINE Rådgiving

Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto:

Om lag 120 medarbeidere i TINE Rådgiving har mottatt varsel om permittering, med virkning fra 1. april. Trolig vil en god del av disse ikke bli permittert, men få andre oppgaver i TINE som følge av korona-situasjonen.

Vi har nøye gått gjennom alle grupper av ansatte i TINE Rådgiving og Medlemsservice (TRM) og vurdert hvor vi tror bortfallet av arbeidsoppgaver blir størst. Vi velger å varsle hele grupper selv om det opplagt vil være enkeltfunksjoner innenfor gruppene hvor vi finner relevant arbeid.  Det er bedre å varsle og trekke tilbake eller utsette permitteringer, sier Johnny Ødegård, direktør i TRM. 

 Fire grupper av rådgivere er berørt i denne omgang 

Som følge av korona-situasjonen, har TINE, som tidligere meldt, besluttet å kansellere alle fysiske besøk på gårdene av TINEs rådgivere. 
TINE har sendt ut varsel om permittering til alle rådgivere innen fagområdene: 
-avl  
-helse  
-bedriftsrådgivere  
-fôring  

Andre grupper kan også bli permitter 

–Vi har sett på hvilke arbeidsoppgaver som kan drives uten kundebesøk, og konkludert med at det innen bygg- og økonomirådgiving i hovedsak kan drives uten fysisk kontakt. Det er kanskje ikke en fullgod løsning, men nok til at vi foreløpig ikke vil varsle permitteringer, understreker Johnny Ødegård. 

 Han understreker at TINE følger utviklingen rundt korona-smitten nøye, endringer skjer raskt, og det kan også bli aktuelt å varsle om permitteringer for andre grupper i TRM. Han understreker likevel at TINE hele tiden leter etter andre relevante arbeidsoppgaverVi ber også melkeprodusentene om litt ekstra tålmodighet i denne situasjonen. Tilbudet blir kanskje ikke akkurat som en er vant til, men de som ønsker hjelp over telefon eller via nett skal vi selvsagt forsøke hjelpe.  

Tankservice og laboratorier holdes i gang 

Gårdstankservice,melkelaboratorieneog oppfølging av melkekvalitet ansees som kritisk for at melkeproduksjonen skal holdes i gang over tid. Vi vil derfor så langt det er mulig holde disse i normal drift. Personellet fra melkekvalitet og service er godt orientert om nødvendige tiltak for å begrense smitte på gård. 
 Vi ringer og informerer om vårt oppdrag i forkant, og vi praktiserer håndvask før og etter besøk, bruk av hansker, holder avstand til personell, ingen håndhilsning og gjennomfører ellers generelt smittevern. Videre er viuniformert gjennom tjenestebil, id-kort, arbeidsklær, og at vi tydelig sier hvem vi er og hva vi skal gjøre på gården,opplyser direktør i Melkekvalitet og Service, Ann-Norill Stennes.   

TINE Melkekvalitet og Service har fortsatt aktivitet som en del av å sikre kritisk viktige oppgaver i melkeproduksjonen. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås