Meny

Over femti unge bønder samlet i Brumundal

Nylig samlet TINE, Geno og Nortura femti unge og kommende bønder til storsamling i Brumundal. Økonomi på mjølkebruket, avl og organisasjon var noen av temaene som skapte stor interesse fra forsamlingen.

Første tema var «Hvordan sikre en trygg økonomi på mjølkebruket» der Fagrådgiver i økonomi Marthine holdt et spennende innlegg om betydningen av at god drift ikke er kjedelig, heller ikke at de gårdene med størst produksjonsomfang har det beste resultatet. Hun la og vekt på betydningen av å ha og følge en driftsplan.

Kukontrollen gir oversikt og styring, mens Mjølkonomi er verktøyet for å følge resultatet fra år til år. Innsikt og kontroll er viktig stikkord.

Deretter pratet Avlsforsker Hanna Storlien om muligheter i dagens avlsarbeide. En god besetning har en stor verdi for den unge bondefamilien. Og ikke nok med det, nå kan gromkua med en låg avlsverdi bære fram et embryo av den beste kombinasjonen på NRF. Den nye Geno avlsplan korresponderer alltid med hvilke okser som finnes i dunken og dermed vil sædsvinnet bli minimalt. I tillegg velges oksene til de vanskeligste kombinasjonene først og det er muligheter for å velge to egenskaper per dyr. Hanna oppfordret møtedeltakerne om å rett og slett teste ut verktøyet.

Nora Sandberg fra Nortura holdt gjengen motivert ved å prate engasjert om den fantastiske kuvomma. Forprøver får en mening når den kan gi oss svar på hva den bør kombineres med av grovforkvalitet og kraftfôr. Hun la vekt på enkle tommelfingerregler som gir mening.

Avslutningsvis gikk medlemssjef fra TINE, Kari Sofie Asmyhr Østen gjennom medlemsfordelene i samvirkeorganisasjonene. Møtet ga mersmak og ideer til innhold hvis vi skulle lage flere møtepunkt.

På bildet fra venstre; Nora Sandberg, Marthine Dæhli Unnerud og Hanna Storlien

Unge bønder Brumundal

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås