Meny

Osteimporten økte med fem prosent i 2019

Den samlede importen av utenlandske meieriprodukter fortsatte å øke i 2019. Størst økning er det på ost med fem prosent i fjor.

Totalt importert Norge 16 295 tonn ost av ulike typer i 2019. Dette er en vekst på over 800 tonn ost. Verdien av osteimporten utgjør over 1 milliard kroner.

Hvorfor importerer vi enda mer ost?

Revet og smeltet ost utmerker seg med stor vekst i importen, med henholdsvis 12 og 15 prosent. Men også fetalignende oster og spesialoster har en stor økning. Noe av forklaringen til økningen ligger i at EU i 2019 fikk økt sine tollfrie kvoter inn til Norge fra 7200 tonn til 8400. EFTA har også en tollfri kvote på 200 tonn. I tillegg kommer det 1545 tonn årlig import av erstatningsoster (analogost) som også konkurrerer med norske oster, særlig revet oster.​

Osteimport 2019 vs 2018

Det er bekymringsfullt at importen vokser såpass mye selv med svak krone, sier Helle Huseby,(bildet)  fagsjef i TINE Politikk og Samfunnskontakt.

Helle Huseby  portrett

 

Nedgangen fortsetter på yoghurt

I likhet med 2018 reduseres importen av yoghurt, der nedgangen samlet sett i 2019 var på 10 prosent.
Størst reduksjon er det for fruktyoghurt med 18 prosent. Det er ingen økning for naturell, derimot er det økning i smaksatt yoghurt (vanilje, aroma og lignende) med 9 prosent.Yoghurt import 2019 vs 2018

Økende konkurranse fra plantebaserte drikker

I praksis er det ikke import av drikkemelk og fløte på grunn av tollvernet. I fjor var importen i underkant av 13 tonn. Så det forklarer ikke at vi drakk to liter mindre melk pr person i 2019 enn året før.
Men vi møter økende konkurranse fra andre alternativer på drikkesiden.
Tilsettes melka litt smak er tollsatsen lav, og importen av sjokolademelk, iskaffe, proteindrikker og næringsdrikker vokser. Det samme gjør de plantebaserte alternativene. På smaksatte melkedrikker er veksten i import på 5,5 prosent. 

Stabilt på smør og pulver

Import av smør økte litt i fjor, men ligger fortsatt langt under nivået for kvoten på 575 tonn Norge har i Verdens handelsorganisasjon (WTO). De siste årene har ikke kvoten vært fylt opp på grunn av høye priser i verdensmarkedet.
Importen av skummetmelkpulver ligger også nokså stabilt med en økning på 1 prosent etter flere år med vekst. 

Ubalanse mellom import og eksport øker

Tallene viser svært tydelig at det er en stor ubalanse mellom importen og eksporten av meieriprodukter. Importen har en verdi på ca 1800 millioner kroner mens verdien av vår eksport ligger på om lag halvparten, 900 millioner.  Dette gapet har økt, helt siden 2008 da vi gikk fra å være nettoeksportør til å bli nettoimportør av meieriprodukter.

Import og eksportverdi 2005- 2019

–Den stadig økende konkurransen som møter TINE fra utsiden viser betydningen av å jobbe med konkurransekraft både innad i TINE og når det gjelder rammevilkårene våre, poengterer Helle Huseby.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås