Meny

Oppfølgingsprøver for sporedannende bakterier i kumelk

Kvalitetsregelverket legger opp til at det tas ut ny prøve når en gårdstankprøve viser verdi 2 eller 3 for sporedannende bakterier. Utfordringer med å programmere datasystemet har ført til at enkelte ikke har fått oppfølgingsprøver, men nå er alt på plass.

Ingen produsenter vil bli skadelidende på grunn av manglende oppfølgingsprøver. TINE Råvare har manuelle rutiner for å følge opp dette og går månedlig gjennom alle produsenter som kan ligge an til å få nedklassifisering av melka. Dersom det ikke er gjennomført tilstrekkelig antall analyser, vil det ikke bli foretatt noen beregning av avregningsklasse for sporer.

Trykk her for å lese mer om sporer og avregningsklasser i kvalitetsregelverket

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås