Meny

Oppdatert melkepris og satser

Her finner du en oppdatering over gjeldende melkepriser og satser per september

Siste endring - 2 øre/l i økt basispris. 

Per august viser regnskapet til TINE Råvare et overskudd på 31 MNOK. TINE Råvare skal over tid gå i null, derfor øker basisprisen  med 2 øre/l til 4,49 med virkning fra 1. juli. Merk: Basisprisen fra 1. mai til 30. juni 2018 økes også med 2 øre fra 4,44 til 4,46.

Trykk her for fullstendig oversikt over priser fra 1. september 2018.

Se også arkivet for melkepris og satser

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås