Meny

Omsetningsrådet foreslår 12 øre i omsetningsavgift for 2019

Omsetningsrådet har anbefalt en omsetningsavgift for 2019 på 12 øre/l.

Inntektskildene til omsetningsfondet er omsetningsavgift og overproduksjonsavgift. De siste årene har inntektene vært lavere enn kostnadene med mål om å redusere beholdningen i fondet.  

Reduserte inntekter og økte kostnader

Etter økningen i forholdstallet fra sommeren 2018 er det forventet et inntektsbortfall av overproduksjonsavgift tilsvarende 3 øre/l og en kostnadsøkning tilsvarende 1 øre/l. Det var bakgrunnen for TINE sitt forslag om 4 øre/l i økt omsetningsavgift til ny sats 10 øre. Landbruksdirektoratet mente at dette ga for lite likviditet ved større utbetalinger, som for eksempel ved statlig oppkjøp av kvoter. Derfor ble Omsetningsrådets vedtak på 12 øre/l. Det er Landbruks- og matdepartementet som vedtar avgiften på bakgrunn av Omsetningsrådets anbefaling.

 

Oppdatering 18. september: Landbruks- og matdepartementet har fastsatt omsetningsavgiften i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet. Omsetningsavgiften på melk øker med 6 øre til 12 øre/l  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås