Meny

Omsetningsavgiften på melk økes med ett øre per liter

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt satser for omsetningsavgift gjeldende fra 1. juli 2018, i tråd med anbefalingene fra Omsetningsrådet.

Omsetningsavgiften på ku- og geitemelk økes med 1 øre per liter til 6 øre per liter fra 1. juli 2018. Hovedårsaken til økningen er økte kostnader til skummetmelkpulver til fôr.

Les mer om de nye omsetningsavgiftene på regjeringens nettsider

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås