Meny

Omsetningsavgiften på melk øker med 10 øre

Omsetningsavgiften på melk økes med 10 øre til 22 øre per liter melk fra 1. juli 2019.

Dette er den økningen som TINEs anbefalte overfor Omsetningsrådet i juni. Hensikten er å styrke fondet for omsetningsavgift mot framtidig oppkjøp av melkekvote.

I tråd med jordbruksavtalen

Dette er i tråd med resultatet fra årets jordbruksforhandlinger hvor reduksjonen av melkeproduksjonen skal gjennomføres med forholdstall og oppkjøp av melkekvoter. Statlig oppkjøp av kvoter finansieres av omsetningsavgiften.

sluttprotokollen til jordbruksforhandlingene står det; For å bygge opp likviditeten i Omsetningsrådets fond for melk og for å legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden i 2020, bør det vurderes å øke omsetningsavgiften for melk fra 1. juli 2019.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås