Meny

Omsetningsavgiften går ned med 2 øre pr liter melk

Omsetningsavgiften for ku- og geitemelk reduseres fra 10 til 8 øre pr. liter fra 1. januar 2014. Det bestemte Landbruks- og matdepartementet torsdag 19. desember. Vedtaket er i tråd med anbefalingen fra TINE.

Reguleringskostnadene i melkesektoren er stabile. Høy omsetningsavgift i første halvår 2013 gjør at en nå bruker av fondet for å dekke kostnadene i 2014. Avgiften kan dermed settes ned.

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Avgiften blir brukt til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Hele forskriften finner du i lenken nedenfor

  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås