Meny

Omsetnigsavgift og overproduksjonsavgift

I 2013 ble det krevd inn 211,6 mill. kroner i omsetningsavgift og 41,5 mill. kroner i overproduksjonsavgift for melk. Det går fram av årsrapporten fra Omsetningsrådet.

Fondet for omsetningsavgift på melk var på 98,6 mill. kroner ved inngangen av året. Ved årets slutt var det økt til 156,5 mill. Det ble også bestemt at geitemelkkvote som ble solgt til staten i 2012 ikke skulle selges ut igjen. Til sammen var kostnadene til statlig oppkjøp av melkekvoter på 36,0 mill. kroner.

I 2013 ble totalt 109,5 mill. kroner av omsetningsavgiftenbrukt til avsetningstiltak i eierisektoren og til markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse. Dette var 5,2 mill.kroner (5 prosent) mer enn i 2012. Kostnadene til reguleringskapasitet, reguleringstransport, reguleringslagring og prisnedskrivning av skummetmelkpulver til fôr økte i2013, mens kostnadene til de øvrige tiltakene ble redusert.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås