Meny

Omorganisering av TINE Rådgiving og Medlemsservice

TINE Rådgiving og Medlemsservice (TRM) skal innen utgangen av 2021 redusere bemanningen med 30 til 35 årsverk. Dette som ledd i arbeidet med å gjennomføre strategi 2025 og styrke konkurransekraften.

Nedbemanningen skal skje gradvis ved at minimum 25 årsverk realiseres i løpet av 2020.  Alle de fire enhetene i TINE Rådgiving og Medlemsservice er en del av omstillinga:

- Rådgiving
- Melkekvalitet og service,
- Forskning fag og medlemsstøtte
- Medlem

Omstillingen vil påvirke framtidig dimensjonering, organisering og lokalisering av TINE Rådgiving og Medlemsservice

Tilpasse oss redusert melkevolum og færre produsenter

TINE taper markedsandeler og må redusere kostnader samtidig som melkeproduksjon skaleres ned som følge av avvikling av eksport av Jarlsbergost.  Som tidligere meldt skal TINE redusere kostnadene med 1 milliard kroner og redusere bemanningen med 400 årsverk innen 2021.

Rådgiving og Medlemsservice har med utgangspunkt i dette satt i gang en prosess hvor intensjonen er å redusere kostnader i takt med reduksjon i antall melkeprodusenter og melkevolum.

Konserndirektør Johnny Ødegård, har forståelse for at omstillingen vi nå er inne i, kan skape uro og frustrasjon hos medarbeiderne.
 –TINE har tradisjon for å ta godt vare på medarbeidere i omstilling. Det skal vi også sørge for denne gangen, både de som skal slutte og de som blir med videre, understreker Ødegård.

 

 

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås