Meny

Nyttig møte med Listhaug

Landbruks-og matminister Sylvi Listhaug.
Landbruks-og matminister Sylvi Listhaug.

Matprodusenter og leverandører, blant dem TINE, var torsdag i møte med landbruksminister Sylvi Listhaug. Bakgrunnen for møtet var den mye omtalte prisøkningen på matvarer fra juni til juli. TINEs prisjustering 1. juli var på 0,8 prosent, som er i tråd med målprisøkningen i Jordbruksavtalen.

TINE har to årlige prisjusteringer. 1 februar justeres prisene for å kompensere for kostnadsveksten i industrien det siste året, mens justeringen 1. juli alltid utelukkende er en følge av jordbruksforhandlingene og avgiftsjusteringer hvor rammen settes av staten.

Følger generell kostnadsvekst
Hanne Refsholt opplyste i møtet med statsråden at den årlige veksten i TINEs utpriser gjennomgående er tilnærmet lik årlig konsumprisindeks for matvarer og drikkevarer, i noen år også under.
- Noe annet vil redusere TINEs konkurransekraft, sa Refsholt

Samtidig kontrollerer Konkurransetilsynet over 50 av TINEs merkevarer for å se til at TINE ikke selger disse under kostpris til kjedene. Det betyr at Komkurransetilsynet får oversikt over både kostnadskalkyler og pris i butikk. 
- Vi kontrollerer imidlertid ikke hvordan kjedene priser våre produkter.

Mer effektiv drift
TINEs resultatforbedring fra første kvartal 2014 skriver seg fra bedre drift av nye og oppgraderte anlegg. Samtidig var godt salg av ost, matlagingsprodukter, yoghurt og pulverprodukter viktig for at vi løftet resultatet. Reduserte pensjonskostnader bidro også.
- TINE jobber hardt og målrettet med å øke effektiviteten i alle ledd av verdikjeden til beste for norske forbrukere og våre kunder i dagligvarehandelen. Forbedringsprogrammet Styrk er et eksempel på det, hvor målet er å gjennomføre tiltak som gir besparelser på 750 millioner kroner fra utgangen av 2015. Dette vil gi TINE handlingsrom for både å øke konkurranseevnen og mer ressurser til å skape gode produkter for norske produkter.


TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås