Meny

Nyhetsbrev på e-post til alle medlemmene

TINE Rådgiving og Medlem bygger opp kommunikasjonsarbeidet til medlemmene i takt med utviklingen. Ny medlem.tine.no er et av tiltakene, og som en videreføring av å tilgjengeliggjøre innholdet starter vi opp med e-post nyhetsbrev.

Bondebladet har vært og vil være en viktig kilde til å gi eierne god oversikt og innsikt i det som skjer i TINE. Samtidig har medlemmsundersøkelsen vist at mange ønsker, og kanskje også forventer at kommunikasjonskanalene i økende grad skjer gjennom digitale kanaler.

Mulighetene innen digital kommunikasjon med medlemmene er mange og gode, og på sikt ønsker vi å bli mer relevante for hvert enkelt medlem, men i starten blir det lik informasjon til alle.

Si hva du vil ha i nyhetsbrevet

Vi håper nyhetsbrevet blir godt mottatt og vil gjerne ha kommentarer på hvilken informasjon dere opplever som mest relevant å få i e-post nyhetsbrev? Bruk kommentarfeltet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås