Meny

Nye satser i prisutjevningsordningen for melk

Statens landbruksforvaltning har vedtatt endringer i satsene i prisutjevningsordningen for melk (PU). Endringene gjelder fra 1. juli 2014.

SLF har justert satsene i tre prisgrupper, mens de øvrige satsene i pris- og biproduktgruppene i ordningen videreføres som i inneværende satsperiode. Det er gjort endringer i satsene for innfrakttilskudd. Tilskuddssatsen for distribusjon til Nord-Norge opprettholdes på 13 øre per liter, og tilskuddssatsen for distribusjon av skolemelk opprettholdes på 17 øre per liter.

Sats for spesiell kapitalgodtgjørelse for melk som selges direkte fra primærprodusenter til meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine SA, og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, er redusert med 1 øre, til 32 øre per liter melk fra 1. juli.

Verdien av produksjonsfløte økes med 1,00 kr per liter til 20,00 kr per liter fløte, og prognosert tilvirkningsverdi på smør settes til 48,74 kr per kg smør.

Hva er PU-ordningen?
Prisutjevningsordningen for melk er en del av markedsordningen for melk. Prisutjevningsordningen skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås