Meny

Ny organisering i TINE Rådgiving og TINE Medlem

For å rigge oss for fremtiden og nå målene som er satt for TINE 2025 om å være meieriindustri i verdensklasse, er det nå gjennomført organisatoriske endringer i TINE Rådgiving og TINE Medlem. TINE Rådgiving vil være inndelt i seks distrikter i stedet for ni, og i tillegg er opprettet en rolle som salgssjef i TRM.

Prosessen frem til ny organisering har krevd et omfattende arbeid, og det har vært viktig for oss å gjøre dette skikkelig, sier Heine Bakke, direktør i TINE Rådgiving.

Resultat så langt

I TINE Rådgiving er det 14 medarbeidere som har fått innvilget frivillig omstillingspensjon. I tillegg er det fem medarbeidere som har sluttet eller skal slutte i nærmeste fremtid.

Videre har vi åpnet opp for flere virkemiddel i omstillingsordningen i ett distrikt, hvor vi har en overtallighet på tre til fire årsverk.

Ny distriktsinndeling for TINE Rådgiving

Inndelingen i de seks nye distriktene er som følger

 1. Nord-Norge – Nordland, Troms og Finnmark
 2. Trøndelag – Trøndelag Sør og Trøndelag Nord
 3. Vestlandet Nord – Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
 4. Vestlandet Sør - Hordaland og Rogaland
 5. Østlandet Sør - omtrent som før, men får i tillegg Agder
 6. Østlandet Nord – omtrent som før, men her vil det bli sett nærmere på grensene mot Østlandet Sør

Distriktssjefer

 • Nord-Norge – Eirin Sannes Sleteng
 • Trøndelag – Andreas Alstad Overrein
 • Vestlandet Nord – Bjørn Tore Reistad
 • Vestlandet Sør – Bjørn Halvor Åsland
 • Østlandet Sør – Mari Stenersen
 • Østlandet Nord – Gro Løfaldli

Andre roller i TINE Rådgiving

Fagsjef - John Fløttum
Salgssjef - Jørgen Langaunet
Administrasjonssjef - Per Olav Mork
Sjef digitale tjenester og kommunikasjon: Unni P. Christensen

Vi tar sikte på at ny organisasjon er operativ fra 1. januar 2020.

TINE Medlem

I TINE Medlem har to medarbeidere fått godkjent frivillig omstillingspensjon.  I tillegg er det en medarbeider med tidligere godkjent søknad om frivillig omstillingspensjon, slik at TINE Medlem tilsammen reduserer bemanningen med tre personer i 2020.

TINE Medlem vil i 2020 se videre på den administrative organiseringen av medlemsarbeidet i lys av det pågående strategiarbeidet for eierorganisasjonen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås