Meny

Ny organisasjonssjef ansatt

Eli Reistad er ansatt som ny organisasjonsjef i TINE. Eli tiltrer 1.august og tar over etter Ola Mogstad som av helsemessige årsaker har ønsket andre oppgaver.

Eli Reistad er født i 1966 og er utdannet ved Norges Landbrukshøyskole. Hun har tidligere arbeidet i Landbruksdepartementet og driver nå gård med kornproduksjon og skog sammen med mann og to barn i Sigdal. 

Eli har og har hatt en rekke tillitsverv i ulike landbruksorganisasjoner. Hun var blant annet nestleder i Norges bondelag fram til 2009 og har representert landbruket både i matkjedeutvalget og markedsbalanseringsutvalget.  Vi ønsker Eli velkommen på laget!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås