Meny

Ny oppmerksomhet rundt eksportstøtten

Onsdag denne uka kom Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget med sin innstilling i forbindelse med Globaliseringsmeldingen. Der fremgår det at alle partiene, unntatt Senterpartiet og SV, ønsker å fase ut eksportstøtten for Jarlsberg fram mot 2019.


TINE ønsker derfor å være tydelige på at en slik avvikling kan få konsekvenser for både merkevaren Jarlsberg® og for 750 norske melkebruk. Det er for tidlig å gå inn i reelle konsekvenser for anlegg og bruk. Ved en eventuell overkapasitet må hele TINE sees samlet.

Ser på hele TINE
Jarlsberg er kanskje Norges mest populære merkevare innen mat i USA, Canada, Australia og deler av Europa. Dette er derfor en verdifull merkevare som mange utenfor Norge setter stor pris på.
- Hvis Stortinget vedtar å fjerne eksportstøtten, vil det få konsekvenser for Jarlsberg. Eksport fra Norge vil bli ulønnsomt og det vil være en utfordring når nærmere 60  prosent av Jarlsberg-salget i utlandet kommer fra Norge. Videre vil det kunne få negative konsekvenser for opptil 750 norske melkebruk som tilsvarer Jarlsberg-eksporten i dag. Vi må vurdere grundig hvilke utfordringer dette gir og hvordan vi kan løse disse for å opprettholde den posisjonen Jarlsberg har ute. En eventuell overkapasitet i industrien som følge av bortfall av denne produksjonen må være en sak for TINE samlet. Det går ikke an å peke på enkeltanlegg eller enkeltbruk, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i TINE.

Mange faktorer spiller inn
Selv om den foreslåtte endringen i rammebetingelser for TINE kan gi reelle konsekvenser, er det ikke avklart i TINE hva dette innebærer.
- Det er for tidlig å spekulere i slike konsekvenser. En eventuell overkapasitet i industrien, som følge av bortfall av denne produksjonen, vil være en sak for TINE samlet. Vi må se på alle konsekvenser, både på tilgang av melk og fremtidige forbrukerbehov, samt forventet utenlandsk etterspørsel etter Jarlsberg, sier Galtung.

Vurderer beste produksjonsstruktur
Dette innebærer at TINE må vurdere ulike alternativer for å forsyne det internasjonale markedet med Jarlsberg. Her vil TINE også vurdere mulige konsekvenser for industrien i Norge ved bortfall av eksportstøtten med tiltak. TINE har sett utviklingstrekk over tid på flere områder som tyder på endringer i lands støtteordninger. Slike endringer krever tid til omstilling både for industri og melkeproduksjon.
- TINE ser derfor på om dagens produksjonsstruktur er optimal gitt ulike fremtidige scenarier. Å vurdere om TINE har optimal produksjonsstruktur over hele landet er for øvrig noe TINE til enhver tid gjør. Fremtidige prognoser for markedet i Norge må også tas hensyn til i slike kapasitetsvurderinger.

Elnesvågen og Jæren
De anleggene som i dag produserer Jarlsberg for det utenlandske markedet i Norge er:
TINE Meieriet Jæren som står for ca 40 prosent av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Dette tilsvarer rundt 22 prosent av anleggets totale produksjon.
TINE Meieriet Elnesvågen står for ca 60 prosent av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Dette tilsvarer rundt 90 prosent av anleggets totale produksjon.

TINE i verden
Totalt omsetter TINE, via våre datterselskaper 44.481 tonn meieriprodukter  i utlandet.  Av dette er  11.689 tonn produsert i Norge hvor Jarlsberg utgjør 90 prosent. Drøyt halvparten av eksporten går til USA. Resten fordeles på Australia (17 prosent), Canada (12) og andre land. TINE solgte i 2014 for 2,4 milliarder kroner til utlandet (ti prosent av total omsetning). Dette ga et driftsoverskudd på 30 millioner kroner. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås