Meny

Ny KSL standard 2015

Høsten er her! Det betyr at KSL-standarden er revidert, og her kan du gjøre deg kjent med den.

Norge har et omfattende regelverk for matproduksjon. Landbrukets felles kvalitetssystem, KSL, skal forenkle arbeidet til bonden og være grunnlaget for at du som bonde får et levende kvalitetssystem på gården ved å sette mål, planlegge, utføre, kontrollere og korrigere.

Det er på denne måten du bygger opp under din egen soliditet som kvalitetsprodusent av norsk mat. KSL er selve bærebjelken i Nyt Norge-merket, som skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge trygg norsk mat i butikken. Nå er KSL-standarden revidert og endringene er basert på lov- og forskriftsendringer, samt innspill fra produsentmiljøer, råvarekjøpere, veiledningsapparatet og revisorkorpset.

Nytt i år


•    Gjennomføring av vernerunde med aktuelle tiltak i HMS-arbeidet. 
•    Tiltak for smittebeskyttelse ved besøk i besetninger og flytting av dyr mellom besetninger.
•    Nye krav til føring av plantevernsjournal som følge av endring i forskrift om plantevernmidler
•    Nye krav om lagring av mineralgjødsel som følge av endring i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.  
•    Krav om risikovurdering av de enkelte skiftene i grønnsaksproduksjonene. 

Dokumentert kvalitetsproduksjon med felles kvalitetssystem


Mattilsynet og Arbeidstilsynet anerkjenner KSL-standarden som nasjonal bransjestandard for henholdsvis primærproduksjon og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og den fanger dermed opp alt aktuelt lovverk knyttet til disse områdene.

 

 

 

Kontakt:

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås