Meny

Ny distriktsinndeling i TINE Rådgiving

Heine Bakke er rådgivingssjef i TINE.
Heine Bakke er rådgivingssjef i TINE.

Fra 1. september reduseres antall distrikter i TINE Rådgiving fra 14 til 11. Målet er å få en mer effektiv organisasjon som er mer markeds- og endringsorientert, samtidig som en sikrer effektive og robuste rådgivermiljø.

Det legges opp til at dagens ordning med nøkkelrådgiver som hovedkontakt for den enkelte eier videreføres i ny modell, så endringen for den enkelte produsent blir mindre merkbar.

 Operativ 1. september
-Hovedhensikten med endringen er å ha nødvendig fagkompetanse i alle distriktene, og få en tydelig ledelse som sikrere resultater og utvikling. Denne endringen har ingen betydning for eierorganiseringen, men det er likevel gjort tilpassinger slik at distriktene er tilpasset nye eierområder, sier Heine Bakke, rådgivingssjef i TINE.

Det arbeides nå med å få på plass distriktssjefene slik at den nye organiseringen er operativ fra 1. september.

 Økte krav til kompetanse
Administrativt ble TINE Rådgiving og Medlem omorganisert 1. september 2014 ved at det regionale leddet ble fjernet, og TINE Rådgiving ble etablert som en egen enhet.  Arbeidet i TINE Rådgiving har endret seg ved at det er gradvis reduksjon i antall produsenter, salg av tjenester øker i omfang og rådgiverne er mer spesialiserte med høyere kompetanse. Dette stiller også ny krav til ledelse og derfor ble det startet et arbeid med å vurdere antall distrikt og distriktssjefer.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås