Meny

Ny beregningsmetode for nyinfeksjonshastighet og helbredelseshastighet

Jurhelsen i en besetning er en svært dynamisk prosess. Infeksjonene (betennelsene) kommer og går gjennom året. Hastigheten på disse prosessene kan beregnes ut fra Kukontrolldata ved å se på antall kukontrollprøver som har beveget seg fra under 200.000 til over 200.000 fra en prøvetaking til neste. Disse beregningene ble etablert i 2003 og har vært kjent som nyinfeksjonsnivå og varighet av infeksjoner. Nye beregninger er gjort for å bedre disse beregningene

Gode nøkkeltall som beskriver jurhelse in besetningen

Nyinfeksjonshastigheten og helbredelseshastigheten påvirker infeksjonsnivået. Resultatet av disse to fører til lavere eller høyere infeksjonsnivå. For kyr som har over 200.000 i celletall kan celletallet være rett over 200 000 eller langt over 200 000. Erfaringsmessig er det slik at besetninger med infeksjonsnivå over 25 % vil ha problemer med å levere elitemelk (tankcelletall < 230.000). Besetninger som har et infeksjonsnivå > 30 % vil alltid ha store problemer med å levere elitemelk. Hvis de leverer elitemelk har de frasortert store mengder melk. Riktig jurhelsestrategi er å prøve å forbedre miljøet slik at både nyinfeksjonshastigheten går ned, samtidig som helbredelseshastigheten går opp. Helbredelseshastigheten kan også påvirkes av behandling av celletallskyr.

Nye beregninger

De tidligere beregningsmåtene har hatt noen svakheter, blant annet at de var avhengig av hvor mange kyr som var registrert i Kukontrollen og hvor mange kukontrollprøver som var tatt ut av disse dyrene i løpet av et år. Disse svakhetene er nå justert slik at tallene blir beregnet direkte på antall kukontrollanalyser.

Inkludert i den nye beregningen av nyinfeksjonshastigheten er antall kukontrollanalyser, i løpet av en 12 måneders periode, som har celletall over 200.000 der forrige prøve på samme ku var under 200.000. Dette antallet deles nå på antall kukontrollanalyser der det er mulig å gå fra under 200.000 til over 200.000, og ikke antall kyr som sto i nevneren i forrige beregningsmetode.

Nyinfeksjonshastigheten skal altså være så lav som mulig, mens helbredelseshastigheten skal være så høy som mulig. På helseoversikten på medlem.tine.no presenteres disse tallene nå. Nyinfeksjonshastighet som er godt over gjennomsnittet er farget rødt, og helbredelseshastighet som er godt under gjennomsnittet er også farget rødt.

De nye beregningene finner du på styringspanelet, på periode og årsutskriftene, på helseattesten samt under helseresultat. Les mer her om de nye beregningene.

Trenger du hjelp med jurhelsen i din besetning, ta kontakt med dinTINE-veterinær. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås