Meny

Legater gir 400 000 kroner til næringsutvikling

I 2017 deler Norges Vels næringsutviklingslegater ut inntil 400 000 kroner. Støtten gis til prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer. Søknadsfrist er 1. juni.

Hvilke legater kan du søke fra?

  • Landbrukslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling i landbruket
  • Utdanningslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til kompetanseheving med mål om nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer
  • Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor kultur- og miljø i naturbaserte næringer.

Les hele saken på norgesvel.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås