Meny

Norge på robot-toppen

Hver uke monteres det i gjennomsnitt 4 roboter i norske melkefjøs.
Hver uke monteres det i gjennomsnitt 4 roboter i norske melkefjøs.

-Norge har sannsynlig verdens største tetthet av melkeroboter i forhold til melkeproduksjonen. Produktivitetsveksten i norsk landbruk er høy. Den er høyest blant fastlandsnæringene, og bare overgått av olje- og gassindustrien i Norge. Det skriver Elin Røed som er organisasjonssjef i Vestfold Bondelag og styreleder i Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold i en kommentar i Vestfold Blad.

 I Norge er det nå cirka 1300 melkeroboter i drift, og nye kommer stadig til. TINE regner med at det hver uke monteres fire roboter i norske fjøs.

Innovasjon i landbruket
Landbruk og matproduksjon er en viktig del av norsk næringsliv, med omtrent 90.000 mennesker direkte sysselsatt i jordbruket og matindustrien. Elin Røed skriver at produktivitetsvekst indikerer innovasjon. Norsk landbruk er innovativt, og nyvinninger brer seg raskt i næringa.

Tar i bruk ny teknologi
Norsk Institutt for Landbruksforskning (NILF) ga i 2012 ut rapporten ”Innovasjon i landbruket”. Norsk landbruk har stor produktivitetsvekst og evne til å ta i bruk ny teknologi og kunnskap. Rapporten ser på hele landbrukets verdikjede som et innovasjonssystem, og viser at det som skjer på hver enkelt gård henger sammen med leddene før og etter i kjeden.

 Færre arbeidstimer
-Vi produserer mer mat med mindre ressurser og færre arbeidstimer. Overgang til rundballer har revolusjonert grovfôrproduksjonen, framgangen i avlsmaterialet, både på dyr og planter, er formidabel og Norge har sannsynlig verdens største tetthet av melkeroboter i forhold til melkeproduksjonen, skriver Elin Røed.

Les hele kommentaren i Vestfold Blad her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås