Meny

Noe bedre driftsresultat i første tertial

Noe bedre driftsresultat i første tertial 2018
Noe bedre driftsresultat i første tertial 2018

Driftsresultatet for første tertial ble 468 millioner kroner, 10 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2017. Det er fortsatt volumnedgang på søtmelk, fløte og rømme, men økning på ost og juice.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i første tertial var 7224 millioner kroner, en vekst på 2,4 prosent sammenlignet med første tertial 2017. Det var positiv salgsutvikling både i Meieri Norge, Meieri Internasjonal og Anne Virksomhet.

Forbedringseffekter på 37 millioner

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer både på drifts- og organisasjonsområdet. I første tertial 2018 var det forbedringseffekter i driften på om lag 37 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring samt innkjøpseffekter.

Valutautviklingen første tertial 2018 var negativ for TINE sammenlignet med samme periode i 2017.

Noe mindre økologisk melk

I første tertial 2018 ble det mottatt 501,7 millioner liter kumelk mot 508,5 millioner liter i samme periode i 2017. Det ble mottatt 6,2 millioner liter geitemelk, samme som i 2017. Av kumelka var 17,0 millioner liter økologisk mot 17,6 millioner liter i første tertial 2017.

Fortsatt nedgang på søtmelk, men økning på ost og juice

I første tertial hadde TINE nedgang i salget av søtmelk på 3,8 prosentpoeng. Dette er litt mer enn for søtmelkkategorien totalt. TINE har hatt flere suksessrike innovasjoner hvorav innovasjonene på YT og smaksatt melk har kommet godt ut. I samme periode mistet TINE 5,3 prosentpoeng i volumet på meieribaserte martlagingsprodukter. TINE hadde en positiv utvikling i kategorien for faste hvitoster med en økning i volum på 1,9 prosentpoeng.

Mer detaljer om resultatet kan du lese om i vedlagte børsmelding

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås