Meny

Nina Kolltveit Sæter tar ikke gjenvalg

Nina Kolltveit Sæter sier takk for seg etter fem år i TINEs konsernstyre. (Foto: Øystein Syrstad)
Nina Kolltveit Sæter sier takk for seg etter fem år i TINEs konsernstyre. (Foto: Øystein Syrstad)

Nestleder i konsernstyret, Nina Kolltveit Sæter, har varslet valgkomiteen i TINE om at hun ikke tar gjenvalg.

Nina Kolltveit Sæter sier dette har vært et vanskelig valg, men at hensynet til familien, spesielt de tre barna, har veiet tyngst.
 - Jeg har vært mye borte de siste årene. Jeg ser at belastningen for familien blir for stor over tid, sier Sæter.

Nina Kolltveit Sæter er melkebonde i Surnadal på Nordmøre, og kom inn i konsernstyret i 2010, de to siste årene som nestleder. Hun er også leder av regionstyret i Midt-Norge, medlem av sentralstyret i Norges Bondelag og styremedlem i MP Pensjon.

-Jeg ønsker å understreke at avgjørelsen helt og holdent er min egen, ut fra en helhetsvurdering hva som er best for familien min.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås