Meny

Nina Kolltveit Sæter tar ikke gjenvalg

Nina Kolltveit Sæter sier takk for seg etter fem år i TINEs konsernstyre. (Foto: Øystein Syrstad)
Nina Kolltveit Sæter sier takk for seg etter fem år i TINEs konsernstyre. (Foto: Øystein Syrstad)

Nestleder i konsernstyret, Nina Kolltveit Sæter, har varslet valgkomiteen i TINE om at hun ikke tar gjenvalg.

Nina Kolltveit Sæter sier dette har vært et vanskelig valg, men at hensynet til familien, spesielt de tre barna, har veiet tyngst.
 - Jeg har vært mye borte de siste årene. Jeg ser at belastningen for familien blir for stor over tid, sier Sæter.

Nina Kolltveit Sæter er melkebonde i Surnadal på Nordmøre, og kom inn i konsernstyret i 2010, de to siste årene som nestleder. Hun er også leder av regionstyret i Midt-Norge, medlem av sentralstyret i Norges Bondelag og styremedlem i MP Pensjon.

-Jeg ønsker å understreke at avgjørelsen helt og holdent er min egen, ut fra en helhetsvurdering hva som er best for familien min.

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås