Meny

NHO lærer mer om TINE

Meierisjef Marte Grøtan (t.h.) viste Kristin Skogen Lund rundt på TM Kalbakken. Her flankert av direktør Johnny Ødegård og konsernsjef Hanne Refsholt. Foto: Hege Rognlien
Meierisjef Marte Grøtan (t.h.) viste Kristin Skogen Lund rundt på TM Kalbakken. Her flankert av direktør Johnny Ødegård og konsernsjef Hanne Refsholt. Foto: Hege Rognlien

NHO er opptatt av utviklingen i norsk næringsmiddelindustri og ønsker mer dybdekunnskap om meierisektoren spesielt. Derfor inviterte konsernsjef Hanne Refsholt administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO til en orientering om TINEs organisasjon, roller og konkurransebilde.

Det ble også tid til omvisning på meieriet på Kalbakken tirsdag 16. september.

Formidle våre interesser
Konsernsjef Hanne Refsholt sier det er viktig for TINE å få fram betydningen av norsk næringsmiddelindustri både som arbeidsplass og samfunnsbygger.
– Næringsmiddelindustrien er den største fastlandsindustrien etter oljebasert industri i Norge. Derfor er det viktig for oss at NHO ser og forstår våre muligheter og utfordringer og dermed enda bedre kan bidra til å formidle våre interesser. Som i alle andre land har meieriaktører offensive og defensive interesser. Vi er opptatt av at NHO-systemet ser helheten i dette bildet,

Viste stor interesse
Meieriet på Kalbakken er en av de største industriarbeidsplassene i Oslo og et flott moderne anlegg som viser dimensjonene, innovasjonsevnen og utviklingen i næringsmiddelindustrien.
Meierisjef Marte Grøtan ledet an omvisningen på anlegget. Skogen Lund viste stor interesse for både drift og produkter.

Bakgrunn
TINE er i dag medlem av NHO gjennom NHO Mat og Landbruk, og har to representanter i styret. Konserndirektør Sikke Næsheim og konsernstyreleder Trond Reierstad. NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås