Meny

Bli med på nettmøte om utfordrende grovfôrsituasjon

Landbruksorganisasjonene står sammen om nettmøter for produsenter som opplever en utfordrende grovfôrsituasjon. I møtene er det muligheter for å komme med spørsmål.

29. og 30. august går Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Felleskjøpet Agri, TINE og Nortura sammen og holder nettmøter for å gi sine beste råd til produsenter som opplever en krevende grovfôrsituasjon. 

Oddbjørn Kval-Engstad, fagsjef grovfôr i NLR Innlandet, deltar som grovfôrekspert i møtene. 

– Det er lagt opp flere møter med spesifikt fokus på henholdsvis mjølkeproduksjon, storfekjøttproduksjon og småfe. Fokuset vil være god fôrdisponering og ulike tiltak som kan gjøres i arbeidet med å legge en fôrplan for vinteren, forklarer Kval-Engstad. 

Delta i møtet

Du kan finne møtet for din produksjon på Felleskjøpet Agri sine nettsider.

Møtene har en varighet på én time, hvor tjue minutter er forbeholdt presentasjon. Resten av tiden er det åpent for spørsmål fra møtedeltakere. 

– Det er muligheter for å sende inn spørsmål under og etter presentasjonen, som vi svarer på, sier Kval-Engstad. 

Opptak av møtene vil bli lagt ut på nett i etterkant, som et tilbud til produsenter som ikke har mulighet til å delta. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås