Meny

Nedgang i melkeproduksjonen i oktober

Leveransene av kumelk utgjorde i oktober måned totalt 121,6 millioner liter. Det er en nedgang på 5,5 mill. liter, eller 4,3 prosent i forhold til oktober 2012.

Ser vi derimot på årets 10 første måneder er det innmålt 1268,9 millioner liter kumelk. Det er 5,6 millioner liter mer enn i samme periode i fjor. Her er det verdt å merke seg betydelige regionale forskjeller. Mens det i øst er en økning på 1,6 prosent, er det en nedgang i sør og nord. Det er forventet at det vil bli en nedgang i leveransene av kumelk i 4. kvartal 2013 og i januar og februar 2014.

Også når det gjelder økologisk melk er det i oktober nedgang i leveransene i forhold til samme måned i fjor, men en framgang på 2,1 prosent hittil i år. Det er fortsatt i øst at volumet øker mest, mens sør og vest har nedgang i leveransene.

Når det gjelder geitemelk, er det i perioden januar-oktober innmålt 17,8 millioner liter, en nedgang på en halv million liter forhold til 2012. Leveransene går i oktober ned i alle områdene sammenlignet med fjoråret, mens for perioden januar-oktober er det økning i leveransen av geitemelk i Sør og Midt.

Flere detaljer finner du ved å klikke på lenken nedenfor.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås