Meny

NCDX nå med både melk og kraftfôr

Endelig er det klart, det mange robotbrukere har ventet på. Nå blir også kraftfôrmengde med i dataoverføringen fra besetningsstyringssystemet og inn til Mimiro-plattformen/Kukontrollen. Du slipper dermed å taste inn kraftfôret manuelt.

Foreløpig gjelder løsningen kun for kunder av Lely/Fjøssystemer.

Nå beregner vi både daglig melkemengde og kraftfôrmengde på melkekyrne. Det spiller ingen rolle om kyrne spiser alt kraftfôret sitt i melkeroboten, eller om de har tilgang til fôrstasjoner i tillegg. Alle besøk blir registrert og det er hva kua har tatt ut av rasjonen sin som blir registrert. Eventuelt restfôr blir ikke medregnet i kraftfôrforbruket.

Vær oppmerksom på at beregningen ikke lenger baseres på syv dagers gjennomsnitt som tidligere. Nå beregner vi et gjennomsnitt av alle melkinger og kraftfôrbesøk i løpet av siste fire døgn (96 timer). Dette er i henhold til ICARs (internasjonalt godkjenningsorgan for registrering av produksjonsdyr) regelverk for hvordan ytelse skal beregnes i robotfjøs. Det betyr at de av dere som tidligere har hatt egen rapport for rapportering til Husdyrkontrollen, ikke kan sammenligne verdiene direkte.

Registrering melk og kraftfôr

Som følge av den nye funksjonaliteten, mottar Mimiro nå alle melkinger og besøk i melkeroboter/kraftfôrstasjoner fra besetningsstyringssystemet. Når du angir en kontrolldato for månedlig rapportering til Mimiro-plattformen/Kukontrollen, beregner vi automatisk daglig melkemengde og kraftfôropptak basert på alle observasjoner siste fire døgn for nettopp den angitte kontrolldagen. Du vil få en ferdig utfylt veieliste for alle melkende kyr som grunnlag for ny kontroll.

Hva er NCDX

NCDX er en forkortelse for Nordic-Cattle-Database-Exchange. Dette er et felles nordisk samarbeid for et toveis grensesnitt for datautveksling mellom utstyrsleverandørene av teknisk utstyr/besetningsstyringssystemer og de nasjonale Kukontrollene i Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge. Data overføres nå kontinuerlig og helautomatisk. Bonden behøver ikke lenger å huske på å overføre data, slik som tidligere.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås