Meny

475 har meldt sin interesse for å selge melkekvoter

Den ekstraordinære oppkjøpsordningen av melkekvoter ble satt i verk 2. januar. Torsdag 9. januar har Landbruksdirektoratet registrert 475 påmeldinger.

– Påmeldingene utgjør til sammen en oppkjøpsmengde på vel 40 millioner liter, så interessen er svært stor, sier seksjonssjef Olav Sandlund.

Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter melkekvote.

Ordningen er todelt: Kvoteeierne inviteres til først å melde sin interesse, og deretter sende selve søknaden om salg av grunnkvote innen 31. mars. Påmeldingene skjer etter «først til mølla»-prinsippet.

Store forskjeller mellom regionene

Tabellen nedenfor viser hvor mange som er påmeldt i hver region, og hvor stor mengde dette utgjør, satt opp mot det «taket» partene ble enige om for hver region.

 Tabell innmeldt melkekvoter

Oversikten viser at det ennå er en del å gå på når det gjelder mengde i Rogaland, Trøndelag, Hedmark og Oppland, sier Sandlund. – Så her er det muligheter for de som vurderer salg, men ennå ikke har bestemt seg.

Hva med de som hører til i regioner der taket allerede er nådd?
– Det er verd å merke seg at påmeldingene ikke er bindende, bildet kan så absolutt endre seg. Det er derfor ingen grunn til å la være å melde seg på.

Hva skjer videre nå?
– Vi går nå nøye gjennom alle påmeldingene. Om en ukes tid, ca. 17. januar, vil de som er innenfor avsatt oppkjøpsmengde i sin region få tilbud om å sende inn søknad om salg. De andre vil få beskjed om at de står på venteliste, forteller Sandlund.

Kilde: Landbruksdirektoratet

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås