Meny

Nå kan du sende speneprøver med tankbilen

Nå er det mulig å sende speneprøver med tankbil til TINE Mastittlaboratoriet i Molde. Transportruta vil ta ca. 2 døgn og ha kjøling helt fram til laboratoriet. Ved sending i forbindelse med helg må litt lenger tid påregnes.

Prøvene må som før, settes i hvite speneprøve-esker med utfylt rekvisisjon og settes ved tappestussen på melketanken, på samme sted som prøvene til Kukontrollen (se bilde). Emballasjen må være tydelig merket «Mastittlaboratoriet i Molde».

Prøver plassert på tank

Posten er fortsatt et alternativ

Posten har fra 1.januar 2018 varslet 2 døgn framsendingstid på speneprøver (brev).

Vi har erfart at mange sendinger har brukt 2 døgn i posten hittil i år. Det går stort sett greit med unntak av de varmeste sommermånedene. Prøver som har god kvalitet ved sending klarer seg bra, mens prøver som har fått med litt forurensing ved uttak ofte er overvokst av bakterieblanding ved ankomst.

Posten kan fortsatt benyttes der man har god erfaring. Avgjørende er at det er tilstrekkelig porto på prøveeskene så ikke sendinga blir forsinket!

Med Postens nye rutine vil det kun anbefales å sende mandag, tirsdag og onsdag, for å unngå at prøver blir liggende i postsending over helga)

Speneprøver kan fryses og sendes når det passer best.

I situasjoner der det haster veldig med transport kan Postens «pakke over natt» velges. Gateadresse Verftsgt 10, 6416 Molde må brukes på "pakke over natt".

Prøvene kan fryses

Speneprøver tas ved behov (før mastittbehandling, før avsining, ved kontroll av kyr i laktasjon mv, og fryses før sending.

Tid fra prøveuttak til ankomst laboratoriet vil i noen situasjoner øke, men så lenge prøven er stabilisert på frys/kjøl er det ok.

Det er ofte spørsmål om analysesvaret kommer for seint for behandling av syke kyr. Det viktigste med speneprøveresultat er å holde oversikt over mastittbakterier som forekommer i besetningen. Det er grunnlaget for god jurhelsestyring.

Prøvesvar vil aldri være klart før behandling av akutte mastitter. I slike tilfeller brukes besetningshistorikk som grunnlag for valg av behandling.

 

Speneprøveeskene

Illustrasjon speneprøver

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås