Meny

Minst antibiotikaresistens hos norske dyr og i mat

Foto: Margrethe Myhrer
Foto: Margrethe Myhrer

En ny europeisk rapport om antibiotikaresistens i bakterier fra mennesker, dyr og mat viser at Norge er i en unik situasjon. Rapporten viser sammenliknbare data for storfe og svin i 2015.

Forekomsten av antibiotikaresistens i bakterier fra dyr og i mat er svært lav sammenlignet med andre land. Den årlige rapporten ble nylig publisert av det europeiske mattilsynet EFSA og det europeiske smittevernsenteret ECDC.

Mange årsaker bidrar til situasjonen

Anne Margrete Urdahl, seniorforsker ved Veterinærinstituttet. Hun sier det sannsynligvis er mange bakenforliggende årsaker til at vi i Norge har så lite resistens.
–Faktorer som geografisk plassering, topografi og klima, samt begrenset dyrepopulasjon og lite import kan ha betydning. Vi har også i Norge en lang historie for forebygging og systematisk bekjempelse av en rekke dyresykdommer. Alt dette gjør at vi i Norge har svært god dyrehelse, og friske dyr trenger ikke antibiotika.

Les mer om saken på Veterinærinstituttets hjemmeside

Les hele  rapporten:

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås