Meny

Ministerbesøk på TINE Meieriet Jæren

Her orienterer prosessleder Kjetil Holstad om ysteprosessen.
Her orienterer prosessleder Kjetil Holstad om ysteprosessen.

I dag har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøkt TINE Meieriet Jæren. Her ble hun orientert om effektivisering av industrien, men også om forventninger om forutsigbare rammevilkår for landbruk og industri. Forbrukerfokus, utvikling og omstilling i TINE var også tema.

Ministeren hadde et hektisk program med mange besøk og hos oss var avsatt en time og et kvarter. Med ministeren fulgte et kobbel av rådgivere, medarbeidere i departementet, fylkesmannen og hennes stab, samt en del ordførere og politikere fra Jær-kommunene.  Direktør TINE Faste produkter, Kjetil Thu ønsket velkommen og ledet besøket.

Konsernstyremedlem Askild Eggebø deltok. Han er også styreleder i regionstyret i region Sør.

Konserndirektør Johnny Ødegård orienterte om TINE. Han la vekt på den omfattende effektiviseringa som har pågått og som pågår. Han la også vekt på vårt FoU-arbeid for å tilpasse oss endringer i markedet. Vi er stolte av å være et samvirkeselskap. Vi har langsiktige eiere som er opptatt av å utvikle industri i Norge og våre eiere er aktive og engasjerte, sa Ødegård. Han var også tydelig på forventninger til det nye politiske regime og understreket hvor viktig det er med forutsigbare rammevilkår, både for landbruksnæringa og industrien. Vi har bygd dette store og moderne anlegget på Jæren ut fra en forventning om sikre rammevilkår i et langsiktig perspektiv, sa Ødegård.

Meierisjef Stig Hove orienterte om anlegget. Fra prosessen startet i 2001 med de første vurderingene til produksjonen startet i januar 2012 og videre fremover til i dag.

- Bakgrunnen for dette anlegget er effektivisering for å gi eierne høyere melkepris. I dette anlegget utnytter vi alle melkens bestanddeler til kommersielle produkter, sa Hove og nevnte spesielt myseforedlinga. Han fortalde også om et fleksibelt anlegg som har stor evne til å omstille produksjonen i takt med endringer i markedet.

Hove nevnte spesielt miljøeffekter. Dette gjelder salg av spillvarme, gjenbruk av CO2 som plantegjødsel til tomatproduksjon og ikke minst gjenbruk av vannet i melka til Miljøgartneriet.

Meierisjefen var også tydelig på at mye er igjen før vi er helt oppe og går i forhold til målsettingene og at vi var litt optimistiske i planlegginga. Samtidig er det også mye som går bra.

Ministeren var veldig lydhør og stillte mange spørsmål.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås